مدرسه جامع بین المللی سازی دانشگاه

مدرسه جامع بین المللی سازی دانشگاه

بسمه‌تعالی

 

اولین مدرسه جامع تاکتیک‌ها و تکنیک‌های بین‌المللی‌سازی  و ارتقای رتبه دانشگاه

(ارتقای کیفیت، افزایش رؤیت‌پذیری و ارتقای رتبه دانشگاه)

 

این مدرسه توسط مرکز همکاری‌های علمی و بین­المللی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، و مرکز آموزش‌های الکترونیکی، آزاد، و خدمات تخصصی دانشگاه اصفهان به منظور ارتقای کیفیت، افزایش رؤیت‌پذیری و ارتقای رتبه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه­ها، و مراکز آموزش عالی کشور برگزار می‌گردد. این مدرسه در دو سطح به همراه 35 دوره تکمیلی و اولین جشنواره ایده­ها و تجربیات نوین در حوزه بین‌المللی‌سازی و ارتقای رتبه دانشگاه به شرح زیر برگزار می‌شود:

 

 • سطح اول: تاکتیک‌های بین‌المللی‌سازی و ارتقای رتبه دانشگاه (دوشنبه 19 شهریور ماه 1403)

 در این مرحله به مدت یک روز سه نشست پیرامون ماهیت، واقعیت، و تاکتیک‌های بین‌المللی‌سازی و ارتقای رتبه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه­ها، و مراکز آموزش عالی کشور به صورت حضوری/ مجازی برگزار می‌شود.

 

نشست اول: چارچوب‌ها و رویکردهای بین‌المللی‌سازی و ارتقای رتبه دانشگاه

 • شاخص‌ها و معیارهای بین‌المللی‌سازی دانشگاه
 • مدل‌های تحلیل وضعیت بین‌المللی‌سازی دانشگاه
 • الگوهای بین‌المللی‌سازی دانشگاه‌ها و نگاشت الگوی دانشگاه

نشست دوم: تعیین وضعیت موجود بین‌المللی‌سازی و ارتقای رتبه دانشگاه

 • تعیین نقاط قوت و ضعف دانشگاه در نظام‌های رتبه‌بندی
 • شناخت مزایای رقابتی دانشگاه در بعد بین‌المللی‌سازی
 • داده‌های مورد نیاز برای ارزیابی دانشگاه در نظام‌های رتبه‌بندی

نشست سوم: آماده‌سازی حضور دانشگاه در نظام‌های رتبه‌بندی آینده

 • طراحی و پیاده‌سازی دانشگاه هوشمند
 • سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد دانشی در دانشگاه
 • ارتقای مهارت‌آموزی سواد پژوهشی بین‌المللی استادان
 • افزایش شبکه‌سازی و تیم‌سازی بین‌المللی

 

 

 

 

 • سطح دوم: تاکتیک‌ها و تکنیک‌های بین‌المللی‌سازی و ارتقای رتبه دانشگاه (سه شنبه و چهارشنبه 20 و 21 شهریور ماه  1403)

در این سطح در دو بخش به موضوع تاکتیک‌ها و تکنیک‌های بین‌المللی‌سازی و ارتقای رتبه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه­ها، و مراکز آموزش عالی کشور پرداخته می‌شود:

در بخش اول (سه شنبه 20 شهریور ماه 1403): برخی راهکارهای بین‌المللی‌سازی و ارتقای رتبه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه­ها، و مراکز آموزش عالی کشور در پنج نشست به شرح زیر ارائه خواهد شد:

نشست اول: راهکارهای عملی بین‌المللی‌سازی دانشگاه 1: مهارت‌های پروفایل سازی و رویت پذیری دانشگاه

نشست دوم: راهکارهای عملی بین‌المللی‌سازی دانشگاه 2: ارزیابی و ارتقای وب سایت دانشگاه

نشست سوم: راهکارهای عملی بین‌المللی‌سازی دانشگاه 3: نمایه سازی مجلات در پایگاه های اطلاعاتی بین المللی و راهکارهای ارتقای رتبه مجلات فارسی 

نشست چهارم: راهکارهای عملی بین‌المللی‌سازی دانشگاه 4: برندسازی پژوهشگران و دانشگاه

نشست پنجم: راهکارهای عملی بین‌المللی‌سازی دانشگاه 5: انتقال تجربه (رویت پذیری، برندسازی، و ارتقای رتبه دانشگاه)  

    

در بخش دوم (چهارشنبه 20 شهریور ماه 1403): تجربه بین‌المللی‌سازی دانشگاه‌های ایران و دنیا در چهار نشست به شرح زیر ارائه خواهد شد:

نشست اول: بین‌المللی‌سازی دانشگاه: تجربه دانشگاه نمونه در استرالیا/ کانادا/ امریکا

نشست دوم: بین‌المللی‌سازی دانشگاه: تجربه دانشگاه نمونه در فرانسه/ آلمان/ انگلستان

نشست سوم: بین‌المللی‌سازی دانشگاه: تجربه دانشگاه نمونه در چین/ مالزی/ روسیه/ ترکیه

نشست چهارم: بین‌المللی‌سازی دانشگاه: تجربه دانشگاه‌های ایران

 

 • دوره‌های تکمیلی: اضافه بر این دو سطح، 35 دوره آموزشی به شرح جدول زیر به صورت مجازی از 21 مهر ماه تا 11 آذر ماه ماه 1403 برگزار و و پکیج آن نیز به صورت جزئی و کلی عرضه خواهد شد .

عنوان دوره

زمان برگزاری

1. رصد و پایش فارغ التحصیلان دانشگاه

2. شاخص‌های آموزشی در نظام های رتبه بندی دانشگاه ها

 3. شاخص‌های پژوهشی در نظام های رتبه بندی دانشگاه ها

4. شاخص‌های استنادی در نظام های رتبه بندی دانشگاه ها

5. شاخص‌های همکاری و تعامل در نظام های رتبه بندی دانشگاه ها

 6.  شاخص‌های مالی در نظام‌های رتبه بندی دانشگاه ها

7. شاخص‌های وبومتریکس در نظام‌های رتبه بندی  دانشگاه ها

8. طراحی صفحه وب دانشگاهیان و افزایش رویت پذیری دانشگاه

 9. نقش کیفیت برونداد پژوهشی در رتبه بندی دانشگاه

 10. راهکارهای افزایش استنادگیری مقالات

11. راهکارهای افزایش همکاری های علمی

 12. گرنت ها و حمایت های پژوهشی و ارتقای رتبه دانشگاه

13. آموزش مهارت‌های پروفایل سازی دانشگاهیان (استادان، پژوهشگران، دانشجویان، و کارمندان)

14. آموزش مهارت‌های پروفایل سازی مجلات و محصولات

 15. آموزش مهارت‌های پروفایل سازی خدمات دانشگاه

 16. راهکارهای عملی بین المللی سازی دانشگاه

 17.گسترش فرهنگ علمی بین المللی در دانشگاه

18. آموزش مهارت های ارتباطی بین فرهنگی

19.توسعه فرهنگ سازمانی بین المللی

20. بین المللی سازی برنامه های درسی

21.آموزش سواد بین المللی

 22. پیامدهای بین المللی سازی دانشگاه

23.مهارت های جذب دانشجویان و پژوهشگران خارجی (انتقال تجربه)

 24. کارآفرینی و بین المللی سازی دانشگاه

25.ارزیابی و تضمین کیفیت خدمات و محصولات دانشگاه

26. روش‌های نوین تحرک علمی بین المللی

 27.آموزش مهارت های بازاریابی فعالیت­های آموزشی و پژوهشی

28. نقش کتابخانه‌ها و متخصصان اطلاعات در بین‌المللی‌سازی و ارتقا رتبه  دانشگاه

29. تجاری سازی و صادارت آموزش و پژوهش

30. گسترش صلاحیت های حرفه ای تدریس بین المللی

31. ابزارها و روش‌های کسب رتبه وب سایت دانشگاه

32. چرا در رتبه­بندی ها جایگاه مناسب کسب نمی‌کنیم؟

33. نقش بین رشتگی‌ها و میان رشتگی‌ها در بین­المللی­سازی و نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاه­­ها

34. اشتغال پذیری برنامه‌های درسی و نظام‌های رتبه‌بندی دانشگا‌ها

35. توسعه برنامه‌های مهارت آموزی در دانشگاه

شنبه 21 مهر ماه 1403ساعت 15 تا 17

شنبه 21 مهر ماه 1403 ساعت 17:30 تا 19:30

یکشنبه 22 مهر ماه 1403ساعت 15 تا 17

یکشنبه 22 مهر ماه 1403 ساعت 17:30 تا 19:30

دوشنبه 23 مهر ماه 1403ساعت 15 تا 17

دوشنبه 23 مهر ماه 1403 ساعت 17:30 تا 19:30

سه‌شنبه 24 مهر ماه 1403ساعت 15 تا 17

سه‌شنبه 24 مهر ماه 1403 ساعت 17:30 تا 19:30

چهارشنبه 25 مهر ماه 1403ساعت 15تا 17

چهارشنبه 25 مهر ماه 1403 ساعت 17:30تا 19:30

شنبه 19 آبان ماه 1403ساعت 15 تا 17

شنبه 19 آبان ماه 1403 ساعت 17:30 تا 19:30

یکشنبه 20 آبان ماه 1403ساعت 15 تا 17

یکشنبه 20 آبان ماه 1403 ساعت 17:30 تا 19:30

دوشنبه 21 آبان ماه 1403ساعت 15 تا 17

دوشنبه 21 آبان ماه 1403 ساعت 17:30 تا 19:30

سه‌شنبه 22 آبان ماه 1403ساعت 15 تا 17

سه‌شنبه 22 آبان ماه 1403 ساعت 17:30 تا 19:30

چهارشنبه 23 آبان ماه 1403ساعت 15 تا 17

چهارشنبه 23 آبان ماه 1403ساعت 17:30تا 19:30

شنبه 3 آذر ماه 1403ساعت 15 تا 17

شنبه 3 آذر ماه 1403 ساعت 17:30 تا 19:30

یکشنبه 4 آذر ماه 1403ساعت 15 تا 17

یکشنبه 4 آذر ماه 1403 ساعت 17:30 تا 19:30

دوشنبه 5 آذر ماه 1403ساعت 15 تا 17

دوشنبه 5 آذر ماه 1403 ساعت 17:30 تا 19:30

سه‌شنبه 6 آذر ماه 1403ساعت 15 تا 17

سه‌شنبه 6 آذر ماه 1403 ساعت 17:30 تا 19:30

چهارشنبه 7 آذر ماه 1403ساعت 15 تا 17

چهارشنبه 7 آذر ماه 1403 ساعت 17:30 تا 19:30

پنجشنبه 8 آذر ماه 1403ساعت 17:30 تا 19:30

شنبه 10 آذر ماه 1403ساعت 15 تا 17

شنبه 10 آذر ماه 1403 ساعت 17:30 تا 19:30

یکشنبه 11 آذر ماه 1403ساعت 15 تا 17

یکشنبه 11 آذر ماه 1403 ساعت 17:30 تا 19:30

 

 

طول دوره آموزشی

55 دوره آموزشی در ۱۲۰ ساعت (از 19 شهریور ماه 1403 تا 11 آذر ماه 1403)

 

دانش‌پذیران

۱. مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (شامل مدیران پژوهشی، آموزشی، دانشجویی، روابط بین‌الملل، و فناوری)

۲. مدیران پژوهشگاه‌ها

 1. سردبیران مجلات
 2. مدیران و مسئولان وب­سایت­ها و صفحات وب دانشگاه ها، پژوهشگاه، مراکز آموزش عالی، و ...

۳. کارشناسان ارزیابی پژوهش، علم‌سنجی، و نشریات در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه­ها، و مراکز آموزش عالی

 1. کارشناسان پژوهشی، آموزشی، فناوری، دانشجویی، روابط بین­الملل، و روابط عمومی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه­ها، و مراکز آموزش عالی
 2. اعضای هیات علمی (به منظور تقویت برندسازی، شبکه­سازی، و رؤیت‌پذیری)
 3. دانشجویان تحصیلات تکمیلی (به منظور کمک به برندسازی، شبکه­سازی، و رؤیت‌پذیری)
 4. علاقه مندان (به منظور کمک به برندسازی، شبکه­سازی، و رؤیت‌پذیری)

هزینه شرکت در مدرسه

 

 • هزینه شرکت هر نفر در سطح 1 و2 اولین مدرسه جامع تکنیک‌ها و تاکتیک‌های بین‌المللی‌سازی و ارتقای رتبه دانشگاه/پژوهشگاه

 

روزهای شرکت در دوره‌های آموزشی

هزینه شرکت به صورت

حضوری (نوع 1)

 (تومان)

هزینه شرکت به صورت حضوری (نوع 2)

 (تومان)

هزینه شرکت به صورت مجازی

(تومان)

شرکت در فقط سطح اول

(19 شهریور ماه 1403)

2.500.000

(شامل هزینه نهار و پذیرایی 19 شهریور، و شام و اسکان 18 شهریور، و پکیچ)

1.500.000

(شامل هزینه نهار و پذیرایی 19 شهریور، و پکیچ)

1.000.000

شرکت در فقط سطح دوم

(20 و 21 شهریورماه 1403)

3.500.000

(شامل هزینه نهار و پذیرایی 20 و 21 شهریور ، شام و اسکان 20 شهریور، و پکیچ)

2.500.000

(شامل هزینه نهار و پذیرایی 20 و 21 شهریور، و پکیچ)

1.500.000

شرکت در هر دو سطح

(21-19 شهریور ماه 1403)

5.900.000

(شامل هزینه نهار و پذیرایی 19 تا 21 شهریور، و شام و اسکان 19 و 20 شهریور، و پکیچ)

3.700.000

(شامل هزینه نهار و پذیرایی 19 تا 21 شهریور و پکیچ)

2.500.000

 

 • هزینه شرکت هر نفر در دوره­های تکمیلی اولین مدرسه جامع تکنیک‌ها و تاکتیک‌های بین‌المللی‌سازی و ارتقای رتبه دانشگاه/پژوهشگاه

 

روزهای شرکت در دوره‌های آموزشی

هزینه شرکت به صورت مجازی

تک دوره

(تومان)

کل 35 دوره

(تومان)

شرکت در دوره­های تکمیلی (35 دوره آموزشی به مدت 90 ساعت) به صورت مجازی (که از 21 مهر تا 11 آذر ماه 1403 خاتمه می‌یابد. علاقه­مندان می‌توانند بسته به نیاز اقدام به ثبت نام کنند.

150.000

 

3.500.000

ثبت‌نام و دریافت دوره‌ها: علاقه‌مندان جهت ثبت‌نام می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت ir.Eischool و یا تماس با شماره تلفن 09134269390/09231774943 اقدام به ثبت­نام کنند. همچنین علاوه بر راه‌های فوق علاقه‌مندان می‌توانند هزینه ثبت­نام در دوره را به شماره کارت 6062561004473891 به نام مؤسسه فرهنگی هنری علم آفرینان فرداد واریز کنند و عکس رسید را به شماره 09231774943 در شبکه‌های اجتماعی ارسال کنند.

 

 

مهلت ثبت‌نام: آخرین مهلت ثبت‌نام 10 شهریور ماه 1403 خواهد بود. اولویت با افراد یا سازمان‌هایی است که زودتر ثبت‌نام آنها نهایی شده باشد. در صورت شرکت حضوری و  نیاز به اسکان، آخرین مهلت ثبت­نام 1 شهریور ماه خواهد بود.

 

تخفیف ثبت‌نام: برای ثبت­نام­های گروهی (پنج نفر یا بیشتر) ده درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.

 

گواهی شرکت در مدرسه: برای تمام شرکت­کنندگان در مدرسه متناسب با میزان ساعات شرکت در دوره­های آموزشی سطح 1، سطح 2، و تکمیلی، گواهی شرکت صادر خواهد شد.

 • برای شرکت‌کنندگان سطح یک، گواهی شرکت سطح یک به مدت 10 ساعت صادر خواهد شد.
 • برای شرکت‌کنندگان سطح دو، گواهی شرکت سطح دو به مدت 20 ساعت صادر خواهد شد.
 • برای شرکت‌کنندگان سطح یک و دو، گواهی شرکت سطح یک و دو به مدت 30 ساعت صادر خواهد شد.
 • برای شرکت‌کنندگان در دوره تکمیلی (35 دوره آموزشی) گواهی شرکت به مدت 90 ساعت صادر خواهد شد.
 • برای شرکت­کنندگانی که در یک یا چند دوره از 35 دوره تکمیلی ثبت­نام و شرکت کنند، متناسب با تعداد دوره­های ثبت­نامی، گواهی شرکت در مدرسه صادر خواهد شد.
 • برای شرکت­کنندگانی که دوره جامع (سطح 1، سطح2، و تکمیلی) را ثبت­نام و شرکت کنند، گواهی جامع 120 ساعت شرکت در اولین مدرسه جامع تاکتیک‌ها و تکنیک‌های بین‌المللی‌سازی و ارتقای رتبه دانشگاه صادر خواهد شد. اضافه بر این، برای دانشجویان شرکت­کننده کارت دانشجویی بین­المللی و برای استادان شرکت­کننده کارت استادی بین­­المللی نیز صادر خواهد شد.

 

 

 

برگزاری اولین جشنواره ایده­ها و تجربیات نوین در حوزه بین‌المللی‌سازی

و ارتقای رتبه دانشگاه/پژوهشگاه

 

به منظور کمک به ارتقای کیفیت، افزایش رؤیت‌پذیری و ارتقای رتبه دانشگاه­ها، پژوهشگاه­ها، و مراکز آموزش عالی کشور، جشنواره ایده­ها و تجربیات نوین در حوزه بین‌المللی‌سازی و ارتقای رتبه دانشگاه در 21 شهریور  ماه 1403 برگزار می‌گردد. اطلاعات کامل مربوط به جشنواره و شرکت در آن در وب­سایت ir.Eischool موجود است.

 

 

مجریان مدرسه: دکتر مهرداد چشمه سهرابی و دکتر مهدی رحمانی (اعضای هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش­شناسی دانشگاه اصفهان)آی اسکول به عنوان یک مرجع و منبع برای رفع نیازهای اطلاعاتی عموم متخصصان، استادان، پژوهشگران، دانشجویان، معلمان و سایر علاقمندان و با اهداف آموزشی، آگاهی‌بخشی، مشاوره اطلاعاتی، و دانش افزایی فعالیت می کند. در این سامانه، مدارس و دوره‌های آموزشی در جهت رفع نیازهای اطلاعاتی و مشاوره‌ای ارائه خواهد شد. همچنین محتوای دوره‌های برگزار شده به صورت آنلاین در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.
z